പതിനായിരം


ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ ഇടണം:
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പതിനായിരം ലേഖനങ്ങള്‍ കടന്നിരിക്കുന്നു.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )